KOMPLETNÉ ZASTUPOVANIE V COLNOM KONANÍ

SAFIMEX

Kompletné zastupovanie v colnom konaní

Colné vybavenie dovozu alebo vývozu od príchodu tovaru na colnicu

t.j. vyplnenie všetkých potrebných tlačív, oboznámenie prepravcu všetkými potrebnými informáciami, to všetko bez Vašej účasti na colnici.

Kompletné zastupovanie v colnom konaní

Splnomocnenie

Všetky doklady musia byť notársky overené nie staršie ako tri mesiace.

Kópia pridelenia DIČ

Všetky doklady musia byť notársky overené nie staršie ako tri mesiace.

Kópia pridelenia registrácie firmy,príp.živnostenský list

Všetky doklady musia byť notársky overené nie staršie ako tri mesiace.

MY ZABEZPEČÍME

vyplnenie všetkých potrebných tlačív

  • Colné vybavenie dovozu alebo vývozu od príchodu tovaru na colnicu t.j. vyplnenie všetkých potrebných tlacív,
  • oboznámenie prepravcu všetkými potrebnými informáciami, to všetko bez Vašej úcasti na colnici.

KRYTIE

Krytie colného dlhu v dovoze

  • Krytie colného dlhu v dovoze – rucenie v režimoch, priamy dovoz, aktívny zušlachtovací styk,docasné použitie.
  • V praxi to znamená : – pri dovoze tovaru by Vaša firma musela mat vyinkulovanú príslušnú sumu vo výške colného dlhu ( Clo, DPH … ) vopred v prospech úctu colnice, alebo zaplatením v hotovosti poštovou poukážkou.

VYCLIEVANIE A DOVOZ

Balíkových zásielok z colnej pošty Bratislava, letisko Bratislava

  • Zabezpečujeme takisto vyclievanie a dovoz balíkových zásielok z colnej pošty Bratislava, resp. z letiska Bratislava a sme schopný Vás zastupovať pri riešení prípadných problémov spojených s dovozom, resp. vývozom tovaru na ktoromkoľvek hraničnom prechode v rámci SR.
  • Zabezpečíme Vám vybavenie potrebných dovozných a vývozných licencií na MH SR (iba na určité komodity).

CENNÍK

Cenník colných dokladov

Cenník pripravujeme

Kompletné zastupovanie v colnom konaní, fotokópie a ostatné výdavky spojené so zastupovaním sú zahrnuté v cene dokladov.
Uvedené ceny sú bez 20% DPH.

KONTAKTY

Neváhajte a spojte sa s nami.

ADRESA

SAFIMEX, s.r.o. 
Staničná 41
Piešťany 92101
Slovenská republika

TELEFÓN

+421 33 7744 609
+421 905 645 418
+421 901 737 370

KONTAKT

Email: safimex@safimex.sk
Poštová schránka: P.O.BOX D140.

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Kedykoľvek v čase 7.30 – 16.00 v pracovných dňoch sme Vám ochotný i telefonicky poskytnúť informácie o colnej problematike ( colno tarifné zaradenie , výška cla, DPH potreba jednotlivých certifikácií a licencií na akýkoľvek druh tovaru).